Drogestoffen Techniek

Zuigen en blazen van droge stoffen zoals zand, grind, poeders etc. met behulp van vacupress units wordt tevens door Naucon verzorgd.

Droge stoffen zuigen Het zuigen van vaste droge stoffen zoals grind, zand, bins, poeders, (vervuilde) grond, ijzervijsel, glasresten, etc. is geen probleem voor de krachtige vacuümpompen van Naucon.

Droge stoffen blazen Door bijvoorbeeld een kapotte riolering kan er (soms jarenlang) afvalwater in de kruipruimte terechtkomen waardoor er een sterke vervuiling ontstaat met stank, vocht en ongedierte als gevolg. De ee...